Administrative Staff & Office Staff

Administrative Staff

Sl. No.

NAME

DESIGNATION

QUALIFICATION

1

CHANNAKESHWARAIH S

SUPERINTENDENT

JOC

2

GURUSIDDAYYA S

SDA

PUC

3

PARASHURAMA

SDA

BA

4

AMRUTHA B

SDA

MCOM

5

RENUKA S

SDA

PUC

6

SOUJANYA A

SDA

MCOM

7

AKSHATHA A S

SDA

MCOM

8

VISHWANATHA H T

SDA

BCA

9

BASAVARAJA K U

PEON

BA

10

SANGAMESHA P

PEON

BA

Office Staff

Sl. No.

NAME

DESIGNATION

QUALIFICATION

1

JAGADEESH M P

FDA

BCOM

2

BHEEMALINGAIAH

SDA

SSLC

3

SANDEEP B

SDA

MBA

4

KUMARA B

SDA

BA

5

VEERESH I

SDA

BA / B.LIB

6

MRUTHYUNJAYA M

PEON

PUC

7

SHADHAKSHRI GOUDA

PEON

NIL-