NCC Cadre

 • Post author:
 • Post published:December 24, 2021
 • Post category:
 • Post comments:0 Comments

BALLARY 34 BATALLION LT Carnal Shree PIYUSH KRISHNA VISIT OUR COLLEGE FOR PROGRAM OF NCC

Continue Reading NCC Cadre

ರೈತರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು

 • Post author:
 • Post published:December 23, 2021
 • Post category:
 • Post comments:0 Comments

ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರೈತರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು, ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಅದ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಅಸುಂಡಿ ನಾಗರಾಜ್ ಗೌಡ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದ ಸೈನಿಕರು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಅನ್ನವ ನೀಡುವ ರೈತರನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು…

Continue Reading ರೈತರ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು

ಈ ದಿನ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದಿವಸ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು

 • Post author:
 • Post published:December 16, 2021
 • Post category:
 • Post comments:0 Comments

ವಿಜಯನಗರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ವಿಜಯ್ ದಿವಸ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು , ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಅಸುಂಡಿ ನಾಗರಾಜ್ ಗೌಡ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಲಿದಾನ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು 1971 ರಲ್ಲಿ 13 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ದೇಶ ವನ್ನು…

Continue Reading ಈ ದಿನ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದಿವಸ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು