You are currently viewing ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ  ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ

ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ

ಕಾಲೇಜು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ
ಶ್ರೀ ಅಸುಂಡಿ ನಾಗರಾಜ್ ಗೌಡ್ರು,ಪದವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು, ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರು,ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ NCC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು

Leave a Reply